T6 standard lingüistic
  Sessió anónima. Premi aquí per identificar-se. Idioma:  Versió en català Versió en espanyol
Formats acceptats dels originals

El servei LexPress no cobreix aspectes de format i/o autoedició de documents.

El millor format per a la recepció d'un original per traduir és, en consequència, el format de text pla (Ascii), que en alguns processadors de text es anomenat Sense format.

Els Apunts de Traducció es subministren sempre en text pla (Ascii) i conserven la mateixa disposició de paràgrafs que l'original traduït.

Així doncs és important per obtenir la millor qualitat de traducció que l'original a traduir contingui només aquells salts de línia que convenen al text desde el punt de vista lingüístic (per exemple, no utilitzar conversions de format que introdueixin salts de línia al final de cada línia del text). L'especialitat del servei LexPress consisteix en proporcionar apunts i traduccions d'alta qualitat a temps i amb cost reduït. El tractament de formats d'autor va més enllà de l'exposat i no proporciona més que un augment del temps i el preu de l'encàrrec.

Fitxers nadius de processadors de text com Microsoft Word, WordPerfect, Open Office, etc, suposen una tasca afegida de conversió a l'estàndard utilitzat.

L'acceptació directa d'un fitxer de text en les cues de treball del servei LexPress, sense aplicar-hi cap recàrrec, ha de accomplir les dues condicions següents.
  • El format ha d'ésser ASCII o ISO-8859-1.
    Per gravar un document en aquest format, sota Microsoft Word, esculli l'opció Guardar com... en el menú d'Arxiu i en el diàleg de Guardar com... seleccioni Guardar com tipus:

    • A Microsoft Word 97 = Només text
    • A Word 2000 i XP = Text sense format


  • Vigili amb els salts de línia
    En els texts Ascii sense format els paràgrafs són línies llargues. És a dir, el concepte de línia tal com es visualitza en una pantalla no existeix. Molts processadors de text, en gravar en format Ascii proposen donar una mena de format al text, creant alineacions o tallant els paràgrafs en vàries línies per que es puguin visualitzar estèticament. Aquest tipus de coses són totalment contraproduents, ja que eliminen informació lingüística del text. Quan li dona format a un fitxer de text Ascii, està destruint els paràgrafs i fraccionant-los en centenars de petits paràgrafs incomplets.
Versió per imprimir *   
  
Nombre de visites:
5061541