T6 standard lingüistic
  Sessió anónima. Premi aquí per identificar-se. Idioma:  Versió en català Versió en espanyol

Traductor interactiu LexPress

Benvingut al sistema de traducció interactiu Lexpress.

Introdueixi el text en espanyol a traduir al català i premi el botó Enviar per iniciar el procés de traducció Lexpress. El volum de text a traduir està limitat a 10000 bytes. El temps de procés pot variar segons la càrrega del sistema. El resultat es presenta en format d'Apunts de traducció.

Si disposa d'un bo de traducció, identifiqui's i comenci a fer-lo servir. Si encara no disposa d'un bo, compri'l i augmenti el seu límit de traducció a 409600 caràcters, accedeixi a traduccions ja realitzades i elimini la publicitat.

Si té problemes amb la interfície de traducció o el seu navegador no suporta Javascript/AJAX provi a usar la interfície html simple.

Veure Apunts de Traducció LexPress d'altres usuaris.

Faci una donació i col·labori per potenciar aquest servei gratuït.
  
Nombre de visites:
5130225