T6 standard lingüistic
  Sessió anónima. Premi aquí per identificar-se. Idioma:  Versió en català Versió en espanyol
Detalls sobre els Apunts de traducció

Definició

Apunts de traducció són textos traduïts de forma automàtica per Lexpress abans d'haver estat revisats pel traductor.

Característiques
 • Format paral·lel al text original.
  Els texts dels Apunts de traducció composen una taca de caràcters anàloga a la taca de la font Ascii dels texts originals.

 • Traducció entenedora.
  Els texts d'Apunts de traducció adopten les pautes gramaticals de l'escriptura i faciliten una lectura fluent adaptada als ritmes i hàbits de cada lector.

 • Ambigüitats, literals, mancances, errors i nyaps.
  Els Apunts de traducció fan un tractament intel·ligent de les característiques adverses però indefugibles de tota traducció automàtica. Vegeu el següent epígraf.

El que cal observar en els Apunts de traducció

Els Apunts de traducció presenten una sèrie de característiques que convé tenir presents a l'hora d'abordar una traducció Lexpress, per saber què és possible, què no és possible i què ens vol dir amb determinades disposicions convencionals:
 • Presentació d'ambigüitats
  Les opcions alternatives de la traducció es presenten en els Apunts de traducció entre claudàtors ([ ]) i separades per barres verticals (|), o amb claus ({ }) i separades per punt i coma (;).

  Original:

  - Mañana, en cuanto amanezca, iré a visitar tu tumba, papá.
  - Me han dicho que la hierba crece salvaje entre sus grietas y que jamás lucen flores frescas sobre ella.
  - Arrebatar.

  Apunts:

  - Demà, tan bon punt [es faci de dia | claregi | aparegui | em desperti al matí], aniré a visitar la teva tomba, papa.
  - M'han dit que l'herba creix salvatge entre les seves esquerdes i que mai [il·luminen | llueixen | lluen] flors fresques sobre ella.
  - [Arrabassar | Captivar | Enfurir | Fer {sobtar ; espigar} | Sufocar].

 • Literalitat
  Els Apunts de traducció atorguen les mateixes formes que l'original en els seguents casos:

  • Nombres.

   Original:

   Menos de 60 0 de 60 a 61.99 0.1 de 62 a 63.99 0.2 de 64 a 65.99 0.3 de 66 a 67.99 0.4 de 68 a 69.99 0.5 de 70 a 71.99 0.6 de 72 a 73.99 0.7 de 74 a 75.99 0.8 de 76 a 77.99 0.9 más de 78 1.
   Se pagarán de acuerdo con los coeficientes mencionados, mientras no tengan una duración del 50% en cómputo de horas semanal.

   Apunts:

   Menys de 60 0 de 60 a 61.99 0.1 de 62 a 63.99 0.2 de 64 a 65.99 0.3 de 66 a 67.99 0.4 de 68 a 69.99 0.5 de 70 a 71.99 0.6 de 72 a 73.99 0.7 de 74 a 75.99 0.8 de 76 a 77.99 0.9 més de 78 1.
   Es pagaran en correspondència amb els coeficients esmentats, mentre no tinguin una durada del 50% [a | en] còmput d'hores setmanal.

  • Abreujatura no normalitzada.

   Original:

   N: niveles; P: peón; PE: peón espec.; A: ayud.; O2: oficial de 2ª; O1: oficial de 1ª; OM: oficial mosaísta; C: capataz; ES: encarg. sección.

   Apunts:

   N: nivells; P: peó; PE: peó espec.; A: ayud.; O2: oficial de 2ª; O1: oficial de 1ª; OM: oficial mosaista; C: capatàs; ES: encarg. secció.

  • Noms propis

   Es contextualitzen els noms i cognoms, així com els noms propis de lloc.

   Exemples de diferents tipus de noms:

   nom propi de persona: Agustín, Pedro
   nom propi de persona coincident amb nom comú i nom propi:[Paz | Pau]
   nom propi no coincident: Fnac
   cognom coincident amb nom propi que te traducció: [Francia | França]
   cognom coincident amb nom comú al principi de frase: [Fresneda | Freixeneda],
   [Heredero | Hereu]
   cognom no coincident: Corliss, Sufrategui
   paraula estrangera a principi de frase: Loving

   Original:

   Referencia:
   Almodóvar, P. (1999). Todo sobre mi madre. Edición definitiva de la pantalla. Madrid, España: El Deseo Ediciones.
   Francia, J.I. (2000). Pedro Almodóvar. Magazine. La Vanguardia, 30 de enero: 26 - 33.
   Fresneda, C. (2000). Almodóvar, más cerca que nunca del Óscar después de haber ganado el Globo de Oro, El Mundo, 25 de enero: 62.
   Heredero, C.F. (1994). El lenguaje de la luz: Entrevistas con directores de fotografía del cine español, Festival de Cine de Alcalá de Henares.
   Heredero, C.F. (1999). Fernando Trueba: retrato de una mirada. Fnac.
   Corliss, R. (1999). Loving Pedro. Time, 29 de noviembre.
   Entrevistas:
   Almodóvar, Agustín (01.12.1999). Productor ejecutivo, El Deseo, S.A., Madrid.
   Pons, Ventura (22.12.1999). Director y productor ejecutivo, Els Films de la Rambla, Barcelona.
   Sufrategui, Paz (24.11.1999). Relaciones públicas, El Deseo, S.A., Madrid.

   Apunts:

   Referència:
   Almodóvar, P. (1999). Tot sobre la meva mare. Edició definitiva de la pantalla. Madrid, [España | Espanya] : El Deseo Edicions.
   [Francia | França], J.I.. (2000). Pedro Almodóvar. Magazin. La Vanguardia, 30 de gener: 26 - 33.
   [Fresneda | Freixeneda], C. (2000). Almodóvar, més prop que mai de l'Óscar després d'haver guanyat el Globus d'Or, El Mundo, 25 de gener: 62.
   [Heredero | Hereu], C.F. (1994). El llenguatge de la llum: entrevistes amb directors de fotografia del cinema espanyol, Festival de Cine d'Alcalá d'Henares.
   [Heredero | Hereu], C.F. (1999). Fernando Trueba: retrat d'una mirada. Fnac.
   Corliss, R. (1999). Loving Pedro. [Time | estafi], 29 de novembre.
   Entrevistes:
   Almodóvar, Agustín (01.12.1999). Productor executiu, El Deseo, S.A., Madrid.
   Pons, Ventura (22.12.99). Director i productor executiu, Els Films de la Rambla, Barcelona.
   Sufrategui, Paz (24.11.1999). Relacions públiques, El Deseo, S.A., Madrid.

  • Sigles i nombres romans.

   Original:

   7º Convenio colectivo de la empresa Edicions Periòdiques de les Comarques , S.A.
   Hassan II de Marruecos parece que finalmente no asistirá a la conferencia , pese a que su presencia no se descartaba la semana pasada en círculos diplomáticos en Rabat , y medios de comunicación marroquíes la daban por segura .

   Apunts:

   7è Conveni col·lectiu de l'empresa Edicions Periòdiques de les Comarques, S.A..
   Hassan II del Marroc sembla que finalment no assistirà a la conferència, malgrat que la seva presència no es descartava la setmana passada [en | a] cercles diplomàtics a Rabat, i mitjans de comunicació marroquins la donaven per segura.

  • Adreçes web i correu electrònic. Directoris i comandaments i d'altres

   Original:

   linux-activists-request@niksula.hut.fi
   healyzh@holonet.net
   X-Mn-Admin
   boot: Linux tmx8xx=<interrupcion>,<direccion-de-memoria>
   Son "case-sensitive"
   4. WYSIWYG: "What-You_See-is-What_You-Get". Lo-que-ves-es-lo-que-obtienes"
   CRYSTAL BBS, +49.7152.240-86 14.4 HST Leonberg, BW, Germany. Fido 2:2407/3, Linuxnet
   134.169.34.15/pub/os/linux
   ftp> lcd /home/db/mdw/tmp


   Apuntes:

   linux-activists-request@niksula.hut.fi
   healyzh@holonet.net
   X-Mn-Admin
   boot: Linux *tmx8xx=<[interrupció | interrupcion]>,<[direcció | adreça | direccion]-de-[memòria | memoria]>
   Són "[casi | case]-sensitive"
   4. WYSIWYG: "What-You_See-is-What_You-Get". "[El | Ho | Lo]-que-[veus | ves]-[és | es]-[el | lo]-que-[obtienes | obtens]"
   CRYSTAL BBS, +49.7152.240-86 14.4 HST Leonberg, BW, Germany. Fido 2:2407/3, Linuxnet
   134.169.34.15/pub/os/linux
   ftp> *lcd /home/db/mdw/tmp

  • Errors de lectura lletrejada al començament de paràgraf.

   Original:

   Tanbién teníamos sitio para Agustina , la criada , y para Josefa, a quien tú odiabas.

   Apunts:

   Tanbién teníem [lloc | setge] per a l'Agustina, la minyona, i per a la Josefa, a qui tu odiaves.

 • Pseudotraducció:

  Amb aquest terme referim aquells casos en que les paraules idiosincràtiques de la llengua font no tenen, pel motiu que sigui, un equivalent lexicalitzat en la llengua objecte, però que, tot i així, poden ser apuntades amb el recurs al nom científic o amb una paràfrasi.

  Dins d'aquesta casuística hi trobem: noms de 'danses', 'menjars', 'begudes', 'animals', 'plantes', 'tribus', etc.

  En aquests casos l'escriptura original adaptada a la llengua objecte es presenta entre cometes senzilles i com alternativa s'ofereix el nom científic o la paràfrasi de la paraula emmarcada entre les convencions "//" i "///". Aquesta alternativa no es presenta quan l'original està tot en majúscules. Si amb el pas del temps, s'estableixen equivalents regulars normalitzats, els Apunts de traducció els adoptaran.

  Original:

  Al anochecer salía el caracatey.
  Los peruanos comían carapulca y caramanducas.

  Apunts:

  Al capvespre sortia el 'caracatei' // Chordeiles minor (au) ///.
  Els peruans [menjaven | dinaven] 'carapulca' // guisat de carn amb patates i pebrotets /// i 'caramanduques' // pans de pessic torrats ///.

 • Mancança d'equivalents.

  El que està escrit en minúscula en el text original i no està present a cap dels diccionaris, surt als Apunts de traducció exactament com està escrit precedit d'un sol asterisc - * -.

  Hi podem trobar: paraules d'altres llengües, errors ortogràfics o llacunes reals.

  • Paraules amb un asterisc '*'

   Pot ser resultat de diverses situacions:

   • Paraules en minúscula d'altres llengües

    Original i apunts:

    Original Apunts de traducció
    1950:
    Los olvidados, de Luis Buñuel.
    Rashomon, de Akira Kurosawa.
    El crepúsculo de los dioses, de Billy Wilder.
    La jungla de asfalto, de John Huston.
    Eva al desnudo, de Joseph L.Mankiewicz.
    1950:
    Els oblidats, de Luis Buñuel.
    Rashomon, d'Akira Kurosawa.
    El crepuscle dels déus, de Billy Wilder.
    La jungla d'asfalt, d'en John Huston.
    Eva a plena llum, de Joseph L. Mankiewicz.
    1951:
    Extraños en un tren, de Alfred Hitchcock.
    Esa pareja feliz, de Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga.
    1951:
    Estranys [a | en] un tren, d'Alfred Hitchcock.
    Aquesta parella feliç, d'en Juan Antonio Bardem i Luis García Berlanga.
    1952:
    Bienvenido Mr. Marshall, de Luis García Berlanga.
    Umberto D, de Vittorio De Sica.
    Vivir, de Akira Kurosawa.
    El hombre tranquilo, de John Ford.
    El río, de Jean Renoir.
    Candilejas, de Charles Chaplin.
    Le plaisir, de Max Ophüls.
    Cantando bajo la lluvia, de Stanley Donen.
    Solo ante el peligro, de Fred Zinnemann.
    La reina de Africa, de John Huston.
    Los cuentos de la luna pálida, de Kenji Mizoguchi.
    1952:
    Benvingut Mr. Marshall, de Luis García Berlanga.
    Umberto D, de Vittorio De Sica.
    Viure, d'Akira Kurosawa.
    L'home tranquil, d'en John Ford.
    El riu, d'en Jean Renoir.
    [Bateria de llums | Gresoles | Gresols], d'en Charles Chaplin.
    [Li | El] *plaisir, d'en Max Ophüls.
    Cantant sota la pluja, de Stanley Donen.
    Sol davant el perill, de Fred Zinnemann.
    La reina de l'Àfrica, d'en John Huston.
    Els contes de la lluna pàl·lida, de Kenji Mizoguchi.
    1953:
    Viaggio in Italia, de Roberto Rossellini.
    Cumbres borrascosas, de Luis Buñuel.
    Johnny Guitar, de Nicholas Ray.
    1953:
    Viaggio in Itàlia, d'en Roberto Rossellini.
    [Cims | Cimeres] borrascosos, de Luis Buñuel.
    Johnny Guitar, de Nicholas Ray.
    1954:
    La strada, de Federico Fellini.
    Senso, de Luchino Visconti.
    1954:
    La *strada, d'en Federico Fellini.
    Senso, de Luchino Visconti.
    1955:
    Muerte de un ciclista, de Juan Antonio Bardem.
    Al este del Edén, de Elia Kazan.
    Lola Montes, de Max Ophïls.
    Ordet, de Carl T. Dreyer.
    1955:
    Mort d'un ciclista, d'en Juan Antonio Bardem.
    A l'est de l'Edèn, d'Elia Kazan.
    Lola Montes, d'en Max Ophïls.
    Ordet, de Carl T. Dreyer.
    1956:
    Un condenado a muerte se ha fugado, de Robert Bresson.
    1956:
    Un condemnat a mort s'ha escapat, d'en Robert Bresson.
    1957:
    El séptimo sello, de Ingmar Bergman.
    Heroica, de Andrzej Munk.
    Las noches de Cabiria, de Federico Fellini.
    1957:
    El setè segell, d'Ingmar Bergman.
    Heroica, d'Andrzej Munk.
    Les nits de Cabiria, d'en Federico Fellini.
    1958:
    Cenizas y diamantes, de Andrzej Wajda.
    1958:
    [Cendra | Cendrada] i diamants, d'Andrzej Wajda.
    1959:
    Hiroshima mon amour, de Alain Resnais.
    Los cuatrocientos golpes, de François Truffaut.
    1959:
    Hiroshima *mon *amour, d'Alain Resnais.
    Els quatre-cents cops, de François Truffaut.
    1960:
    La aventura, de Michelangelo Antonioni.
    Rocco y sus hermanos, de Luchino Visconti.
    Psicosis, de Alfred Hitchcock.
    Exodo, de Otto Preminger.
    La dolce vita, de Federico Fellini.
    Al final de la escapada, de Jean-Luc Godard.
    Shadows, de John Casavettes.
    1960:
    L'aventura, de Michelangelo Antonioni.
    Rocco i els seus germans, de Luchino Visconti.
    Psicosi, d'Alfred Hitchcock.
    Èxode, d'Otto Preminger.
    La *dolce *vita, d'en Federico Fellini.
    Al final de l'escapada, d'en Jean-Luc Godard.
    Shadows, d'en John Casavettes.
    1961:
    El Cid, de Anthony Mann.
    Accatone, de Pier Paolo Pasolini.
    El año pasado en Mariembad, de Alain Resnais.
    No matarás, de Claude Autant-Lara.
    Viridiana, de Luis Buñuel.
    1961:
    El Cid, d'Anthony Mann.
    Accatone, de Pier Paolo Pasolini.
    L'any passat a Mariembad, d'Alain Resnais.
    No mataràs, de Claude Autant - Lara.
    Viridiana, de Luis Buñuel.
    1962:
    Cleopatra, de Joseph L. Mankiewicz.
    Cleo de 5 a 7, de Agnes Varda.
    El eclipse, de Michelangelo Antonioni.
    El ángel exterminador, de Luis Buñuel.
    1962:
    Cleopatra, de Joseph L. Mankiewicz.
    Cleo de 5 a 7, d'Agnes Varda.
    L'eclipsi, de Michelangelo Antonioni.
    L'àngel exterminador, de Luis Buñuel.
    1963:
    Les carabiniers, de Jean-Luc Godard.
    El silencio, de Ingmar Bergman.
    Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick.
    Desierto rojo, de Michelangelo Antonioni.
    El verdugo, de Luis García Berlanga.
    Ocho y medio, de Federico Fellini.
    1963:
    Les *carabiniers, d'en Jean-Luc Godard.
    El silenci, d'Ingmar Bergman.
    Telèfon vermell, [volem | varem volar] cap a Moscou, de Stanley Kubrick.
    Desert vermell, de Michelangelo Antonioni.
    El botxí, de Luis García Berlanga.
    Vuit i mig, d'en Federico Fellini.
    1964:
    El Evangelio según Mateo, de Pier Paolo Pasolini.
    Le bonheur, de Agnes Varda.
    La femme mariée, de Jean-Luc Godard.
    Los paraguas de Cherburgo, de Jacques Demy. (34)
    1964:
    L'Evangeli segons en Mateo, de Pier Paolo Pasolini.
    [Li | El] *bonheur, d'Agnes Varda.
    La *femme *mariée, d'en Jean-Luc Godard.
    Els paraigües de Cherbourg, de Jacques Demy.


   • Errors ortogràfics del text original:

    Errors d'escriptura en el original que no donen lloc a paraules fefaents dins d'aquesta mateixa llengua.

    Original:

    También dedica tiempo a estblecer y mantener las relaciones , de las que consigue apoyo y recursos , además de inspiración constante e ideas para sus películas .

    Apunts:

    També dedica temps a *estblecer i mantenir les relacions, de les que aconsegueix suport i recursos, a més a més d'inspiració constant i idees per a les seves pel·lícules.

   • Llacunes dels diccionaris:

    Paraules que efectivament no estan en els diccionaris encara que son paraules fefaents de la llengua font. D'altra banda, està disponible un tractament recursiu de la prefixació per reduir la productivitat d'aquesta mena de desconeixements.

    Original:

    parabencendicarboxílico, hexametilendiamina

    Apunts:

    parabencendicarboxílic, hexametilendiamina

  • Paraules amb dos asterics '**'

   El que està escrit en minúscula en el text original i només consta en el diccionari de la llengua font, surt als Apunts de traducció exactament com està escrit precedit de dos asteriscs - ** -.

   Es tracta de paraules que pròximament estaran incloses en el sistema de traducció.

   Original:

   Tras la visión de Ana, Azorín ha procedido a rememorar primero títulos y figuras, fruto de su experiencia en el campo cinematográfico, para después evadirse a esas suprarrealidades, generalmente literarias, tengan o no relación con el tema genérico que se ha propuesto tratar.

   Apunts:

   Després de la visió de l'Ana, Azorín ha procedit a rememorar primer títols i figures, fruit de la seva experiència [al | en el] camp cinematogràfic, per després evadir-se a aquestes **suprarrealidades, en general literàries, tinguin o no relació amb el tema genèric que s'ha proposat tractar.

  • Paraules amb tres asteriscs '***'

   El que està escrit en minúscula en el text original i no té formes generadores en el diccionari de la llengua objecte, surt als Apunts de traducció exactament com està escrit precedit de tres asteriscs. Es tracta de paraules que estan inventariades en el diccionari de traducció a l'espera d'ésser dotades de les convenients formes de generació. El seu estatus sol ser perentori i provisional.

   Original:

   mesómero, mesozoo, mesotorácico, mercadotécnico, merchero, mesoamericano, mesapio, mesófilo, mesofita, mercantivo, ...

   Apunts:

   ***mesómero, ***mesozoo, ***mesotorácico, ***mercadotécnico, ***merchero, ***mesoamericano, ***mesapio, ***mesófilo, ***mesofita, ***mercantivo, ...

 • Errors de traducció

  Els enginyers posen tot el el seu esforç per contrarrestar-los. Aquest cas hipotètic il·lustra un tipus d'error per equivocació en la classificació gramatical.

  Original:

  AMPOSTA

  L'Aspic
  Dirección: 43870 - Av. Catalunya-Brasil, 2
  Teléfono: 977 70 52 28
  Cierre: Lunes y domingos noche, 15 días en enero y 15 días en julio
  Tarjetas de crédito: American Express. Visa. 4B. Mastercard. 6000. Diners.
  Eurocard
  Servicios: Aire acondicionado
  Propietario: L'Aspic, SL
  Jefe de cocina: Antoni Bru
  Director de sala: Rosa Borràs
  Vino de la casa: Duart de Sió y Joan D'Anguera
  Un producto, cocina de la tierra, pero también plato de delicada elaboración, que expresa una dedicación a la cocina por encima de la corrección: Carpaccio de bacalao con vinagreta de lentejas, arroz «seixat» con gambas y ñoras.
  Precio medio: Entre 3.500 y 4.000 ptas.
  Menú del día: 1.500 ptas.
  Menú de degustación: 3.500 ptas.
  Asociación: Cuina de la Marina, FICC

  Apunts:

  AMPOSTA.

  L'Aspic.
  Adreça: 43870 - Av. Catalunya - Brasil, 2.
  Telèfon: 977 70 52 28.
  Tancament: Dilluns i diumenges nit, 15 dies al gener i 15 dies al juliol.
  Targetes de crèdit: American Express. Visa. 4B. Mastercard. 6000. Diners.
  Eurocard.
  Serveis: aire condicionat.
  Propietari: L'Aspic, SL.
  Xef: Antoni Bru.
  Director de sala: Rosa Borràs.
  Va venir de la casa: Duart de Sió i Joan D'Anguera.
  Un producte, cuina de la terra, però també plat de delicada elaboració, que expressa una dedicació a la cuina per sobre de la correcció: Carpaccio de bacallà amb vinagreta de llenties, arròs «seixat» amb gambes i nyores.
  Preu mitjà: entre 3.500 i 4.000 ptas..
  Menú del dia: 1.500 ptas..
  Menú de degustació: 3.500 ptas..
  Associació: Cuina de la Marina, FICC.

Dinamisme i perfectibilitat

De dia en dia, l'equip d'enginyers al càrrec del sistema de traducció enrobusteix la precisió i exactitud dels Apunts de traducció, actualitza els diccionaris i les informacions, eixampla i revisa, si cal, els fenomens embraçats, i implementa els espais de solució de les qüestions que encara no havien estat considerades. Els Apunts de traducció són el resultat, al dia, de l'estat més avançat de l'eina.


Guanys de productivitat, qualitat i rendiment

Un panel d'usuaris professionals de la traducció ha ofert dades de satisfacció de l'ús d'Apunts de traducció.

 • Productivitat

  Augment de la productivitat des de un 100% fins el 1000%, és a dir, ara produïm des de el doble, o inclús a vegades 10 vegades més, depenent:

  • de la correcció del propi original.
  • de la complexitat de l'estil de l'autor.
  • de la intensitat de revisió per obtenir un subtil estil literari.

 • Qualitat

  Insistència i coincidència de tots els components.

  • "Una lectura totalment entenedora".
  • "Un ritme de lectura normal".
  • "Un estil periodístic i editorial".
  • "Una precisió i riquesa lèxica impagable".
  • "Una revisió que usa de recursos senzills, intuïtius i a l'abast".

 • Rendiment

  "Es un bon negoci per a tothom"

  • Més rapidesa per al client
  • Més qualitat del producte
  • Més bon preu per al traductor
Versió per imprimir *   
  
Nombre de visites:
5061568